กระดาษต่อเนื่อง

New

30352599

กระดาษต่อเนื่องเคมี 4ชั้น ไม่มีเส้น 9นิ้ว x 5.5นิ้ว T.K.S. เนื้อกระดาษเคมีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานตามน้ำหนักแกรมทุกแผ่น แต่ละชั้นมีสีแตกต่างกัน ช่วยให้สะดวกต่อการคัดแยกต้นฉบับและสำเนา ปรุฉีกง่าย มีระบบการซ้อนชั้นที่ดี ทำให้กระดาษไม่ติดเครื่องพิมพ์ ช่วยถนอมเครื่อง ข้อมูลในสำเนา คมเข้ม ชัดเจน ครบถ้วน อ่านง่าย ไม่เลอะเลือน ไร้เส้นบรรทัด และตอบโจทย์ได้ทั้งแบบฟอร์มที่ออกแบบเองหรือออกแบบโดยองค์กร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,150 ฿1,150
 

 

New

30350564

กระดาษต่อเนื่องเคมี ไม่มีเส้น T.K.S. เนื้อกระดาษเคมีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานตามน้ำหนักแกรมทุกแผ่น แต่ละชั้นมีสีแตกต่างกัน ช่วยให้สะดวกต่อการคัดแยกต้นฉบับและสำเนา ปรุฉีกง่าย มีระบบการซ้อนชั้นที่ดี ทำให้กระดาษไม่ติดเครื่องพิมพ์ ช่วยถนอมเครื่อง ข้อมูลในสำเนา คมเข้ม ชัดเจน ครบถ้วน อ่านง่าย ไม่เลอะเลือน ไร้เส้นบรรทัด และตอบโจทย์ได้ทั้งแบบฟอร์มที่ออกแบบเองหรือออกแบบโดยองค์กร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,100 ฿1,100
 

 

New

30349063

กระดาษต่อเนื่อง 1 ชั้น ชนิดเคมี 9.5นิ้วx11นิ้ว T.K.S. (ไม่มีเส้น) เนื้อกระดาษคาร์บอนคุณภาพสูง ได้มาตรฐานตามน้ำหนักแกรมทุกแผ่น เพื่อให้ได้งานพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแต่ละสำเนา คมชัดทุกตัวอักษร อ่านง่าย ไม่เลอะเลือน ปรุฉีกง่าย มีระบบการซ้อนชั้นที่ดี ทำให้กระดาษไม่ติดเครื่องพิมพ์ ไม่สะดุดทุกงานพิมพ์ ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ระบบ Dot Matrix (หัวเข็มกระแทก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿690 ฿690
 

 

New

30349056

กระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น ชนิดเคมี 9x5.5 นิ้ว T.K.S. (ไม่มีเส้น) เนื้อกระดาษคาร์บอนคุณภาพสูง ได้มาตรฐานตามน้ำหนักแกรมทุกแผ่น เพื่อให้ได้งานพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแต่ละสำเนา คมชัดทุกตัวอักษร อ่านง่าย ไม่เลอะเลือน ปรุฉีกง่าย มีระบบการซ้อนชั้นที่ดี ทำให้กระดาษไม่ติดเครื่องพิมพ์ ไม่สะดุดทุกงานพิมพ์ ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ระบบ Dot Matrix (หัวเข็มกระแทก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿990 ฿990
 

 

New

30348851

กระดาษต่อเนื่อง 3 ชั้น ชนิดเคมี 9x5.5 นิ้ว T.K.S. (ไม่มีเส้น) เนื้อกระดาษคาร์บอนคุณภาพสูง ได้มาตรฐานตามน้ำหนักแกรมทุกแผ่น เพื่อให้ได้งานพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแต่ละสำเนา คมชัดทุกตัวอักษร อ่านง่าย ไม่เลอะเลือน ปรุฉีกง่าย มีระบบการซ้อนชั้นที่ดี ทำให้กระดาษไม่ติดเครื่องพิมพ์ ไม่สะดุดทุกงานพิมพ์ ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ระบบ Dot Matrix (หัวเข็มกระแทก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿790 ฿790
 

 

New

30347977

กระดาษต่อเนื่อง 9x5.5 3ชั้น แบบเคมี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿790 ฿790
 

 

New

30345898

กระดาษต่อเนื่อง 9.5x5.5 3ชั้น แบบเคมี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,350 ฿1,350
 

 

New

30345867

กระดาษต่อเนื่อง 9x11 3ชั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿950 ฿950
 

 

New

30345850

กระดาษต่อเนื่อง 9x11 1ชั้น/2000

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿680 ฿680
 

 

New

30345836

กระดาษต่อเนื่อง 15x11 4ชั้น/500 (มีเส้น)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,150 ฿1,150
 

 

New

30345829

กระดาษต่อเนื่อง 9.5x5.5 4ชั้น/1000

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,100 ฿1,100
 

 

New

30345812

กระดาษต่อเนื่อง 15x11 4ชั้น/500

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,150 ฿1,150
 

 

New

30345805

* กระดาษคาร์บอนคุณภาพสูง ได้มาตรฐานตามน้ำหนักแกรมทุกแผ่น * ตัวอักษรในกระดาษสำเนาคมเข้ม ชัดเจน * ไร้เส้นบรรทัด เพื่อรองรับแบบฟอร์มที่ออกแบบเองหรือโดยองค์กร * ปรุฉีกง่าย มีระบบการซ้อนชั้นที่ดี ทำให้กระดาษไม่ติดเครื่องพิมพ์ * เหมาะสำหรับพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี * ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ระบบ Dot Matrix (หัวเข็มกระแทก) * กระดาษต่อเนื่องแบบ : แนวนอน * ชนิดกระดาษ : คาร์บอน/ไม่มีเส้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿690 ฿690
 

 

New

30345799

กระดาษต่อเนื่อง 3 ชั้น ชนิดเคมี 9x5.5 นิ้ว T.K.S. (ไม่มีเส้น) เนื้อกระดาษคาร์บอนคุณภาพสูง ได้มาตรฐานตามน้ำหนักแกรมทุกแผ่น เพื่อให้ได้งานพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแต่ละสำเนา คมชัดทุกตัวอักษร อ่านง่าย ไม่เลอะเลือน ปรุฉีกง่าย มีระบบการซ้อนชั้นที่ดี ทำให้กระดาษไม่ติดเครื่องพิมพ์ ไม่สะดุดทุกงานพิมพ์ ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ระบบ Dot Matrix (หัวเข็มกระแทก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿900 ฿900
 

 

New

30345782

กระดาษต่อเนื่อง 11x11 4ชั้น/500

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿880 ฿880
 

 

New

30345775

กระดาษต่อเนื่อง 11x11 3ชั้น/500

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿690 ฿690
 

 

New

30345768

กระดาษต่อเนื่อง 11x11 2ชั้น/1000

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,100 ฿1,100
 

 

New

30345751

* กระดาษคาร์บอนคุณภาพสูง ได้มาตรฐานตามน้ำหนักแกรมทุกแผ่น * ตัวอักษรในกระดาษสำเนาคมเข้ม ชัดเจน * ไร้เส้นบรรทัด เพื่อรองรับแบบฟอร์มที่ออกแบบเองหรือโดยองค์กร * ปรุฉีกง่าย มีระบบการซ้อนชั้นที่ดี ทำให้กระดาษไม่ติดเครื่องพิมพ์ * เหมาะสำหรับพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี * ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ระบบ Dot Matrix (หัวเข็มกระแทก) * กระดาษต่อเนื่องแบบ : แนวนอน * ชนิดกระดาษ : คาร์บอน/ไม่มีเส้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿770 ฿770
 

 

New

30345744

กระดาษต่อเนื่อง 15x11 3ชั้น/500

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,250 ฿1,250
 

 

New

30345737

กระดาษต่อเนื่อง 11x11 1ชั้น/2000

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿590 ฿590
 

 

New

30345720

กระดาษต่อเนื่อง 15x11 2ชั้น/1000

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿950 ฿950
 

 

New

30345317

กระดาษต่อเนื่อง 3 ชั้น ชนิดเคมี 9x5.5 นิ้ว T.K.S. (ไม่มีเส้น) เนื้อกระดาษคาร์บอนคุณภาพสูง ได้มาตรฐานตามน้ำหนักแกรมทุกแผ่น เพื่อให้ได้งานพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแต่ละสำเนา คมชัดทุกตัวอักษร อ่านง่าย ไม่เลอะเลือน ปรุฉีกง่าย มีระบบการซ้อนชั้นที่ดี ทำให้กระดาษไม่ติดเครื่องพิมพ์ ไม่สะดุดทุกงานพิมพ์ ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ระบบ Dot Matrix (หัวเข็มกระแทก)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿620 ฿620
 

 

New

30345119

กระดาษต่อเนื่อง 9x11 4ชั้น/500

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿850 ฿850
 

 

New

303444808

กระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น ชนิดเคมี 9x11 นิ้ว T.K.S. (ไม่มีเส้น) เนื้อกระดาษคาร์บอนคุณภาพสูง ได้มาตรฐานตามน้ำหนักแกรมทุกแผ่น เพื่อให้ได้งานพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแต่ละสำเนา คมชัดทุกตัวอักษร อ่านง่าย ไม่เลอะเลือน ปรุฉีกง่าย มีระบบการซ้อนชั้นที่ดี ทำให้กระดาษไม่ติดเครื่องพิมพ์ ไม่สะดุดทุกงานพิมพ์ ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ระบบ Dot Matrix (หัวเข็มกระแทก) แชร์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿810 ฿810
 

 

New

30344273

กระดาษต่อเนื่อง 9.5x11 4ชั้น/500

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿710 ฿710
 

 

New

30344266

* กระดาษคาร์บอนคุณภาพสูง ได้มาตรฐานตามน้ำหนักแกรมทุกแผ่น * ตัวอักษรในกระดาษสำเนาคมเข้ม ชัดเจน * ไร้เส้นบรรทัด เพื่อรองรับแบบฟอร์มที่ออกแบบเองหรือโดยองค์กร * ปรุฉีกง่าย มีระบบการซ้อนชั้นที่ดี ทำให้กระดาษไม่ติดเครื่องพิมพ์ * เหมาะสำหรับพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี * ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ระบบ Dot Matrix (หัวเข็มกระแทก) * กระดาษต่อเนื่องแบบ : แนวตั้ง * ชนิดกระดาษ : คาร์บอน/ไม่มีเส้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿980 ฿980
 

 

New

30344242

กระดาษต่อเนื่อง 15x11 4ชั้น/500

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,000 ฿1,000
 

 

New

30344235

กระดาษต่อเนื่อง 15x11 2ชั้น/1000

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,150 ฿1,150
 

 

New

30343566

กระดาษต่อเนื่องเคมี ไม่มีเส้น 3 ชั้น T.K.S. เนื้อกระดาษเคมีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานตามน้ำหนักแกรมทุกแผ่น แต่ละชั้นมีสีแตกต่างกัน ช่วยให้สะดวกต่อการคัดแยกต้นฉบับและสำเนา ปรุฉีกง่าย มีระบบการซ้อนชั้นที่ดี ทำให้กระดาษไม่ติดเครื่องพิมพ์ ช่วยถนอมเครื่อง ข้อมูลในสำเนา คมเข้ม ชัดเจน ครบถ้วน อ่านง่าย ไม่เลอะเลือน ไร้เส้นบรรทัด และตอบโจทย์ได้ทั้งแบบฟอร์มที่ออกแบบเองหรือออกแบบโดยองค์กร ขนาด 9 x 11 นิ้ว บรรจุ 500 ชุด/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿800 ฿800
 

 

New

30343375

กระดาษต่อเนื่อง 15x11 1ชั้น/2000

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿950 ฿950
 

 

หมวดหมู่สินค้า

เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน

เครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้